Tum Graece, tum Latine: Code-switching in Cicero’s brieven

In juni 2021 schreef Julian van Haeren zijn masterscriptie over het gebruik van Grieks in de Latijnse brieven van Cicero. Onderdeel hiervan was een database waarin alle graecismen, het Grieks in de brieven, zijn opgenomen, gecategoriseerd, getypeerd en becommentarieerd. Op deze website is deze database gepubliceerd en verantwoord.

De scriptie is in twee volumes uitgebracht. Het eerste volume behelst een verslag van het uitgevoerde onderzoek. Het tweede bevat een beknopt tabellarisch overzicht van alle graecismen, die eveneens in de database te bekijken zijn.